Czym w ogóle jest grafika komputerowa i jakie są jej rodzaje? cz. II

Nawiązując do pierwszej części artykułu, grafikę komputerową dzielimy ze względu na trzy kryteria:
1. Pod względem techniki tworzenia obrazów (wpływającej na właściwości stosowanego sprzętu)
a. grafika wektorowa
b. grafika rastrowa
2. Pod względem charakteru przetwarzanych danych
a. grafika 2D
b. grafika 2,5D
c. grafika 3D
3. Pod względem cyklu, sposobu generacji obrazu
a. grafika nieinterakcyjna
b. grafika interakcyjna
c. grafika czasu rzeczywistego

www.up.poznan.pl

www.up.poznan.pl

Technika tworzenia obrazu i sposób reprezentacji danych w programach komputerowych

W ramach tego kryterium wyróżnia się grafikę wektorową i rastrową. W przypadku grafiki wektorowej, obraz jest rysowany za pomocą kresek lub łuków. Obrazy mogą składać się jednak nie tylko z wektorów czyli odcinków, ale również z innych figur geometrycznych. Zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur parametry, jak środek i promień dla okręgu czy współrzędne punktów dla odcinka. Program natomiast na podstawie posiadanych danych wygeneruje obraz tych figur, a bardzo ważną zaletą tej reprezentacji jest możliwość dowolnego powiększania obrazów, bez jakiejkolwiek straty jakości.

Z kolei w grafice rastrowej obraz jest budowany z prostokątnej siatki leżących blisko siebie punktów – pikseli. Głównym parametrem w tym przypadku jest wielkość bitmapy czyli liczba pikseli, podawana na ogół jako wymiary prostokąta.

Napisano w Grafika komputerowa