Czym w ogóle jest grafika komputerowa i jakie są jej rodzaje? cz. III

Kolejnym  kryterium podziału grafiki komputerowej jest charakter przetwarzanych danych. Pod tym względem wyróżnia się grafikę 2D i 3D oraz mało znaną szerszemu gronu odbiorców – grafikę 2,5D.

Grafika 2D to inaczej grafika dwuwymiarowa, która jest wykorzystywana głównie w tych zastosowaniach, w których
pierwotnie używano tradycyjnych technologii drukowania oraz rysowania czyli np. w typografii, kartografii, kreślarstwie, reklamie, filmie animowanym czy grafice prezentacyjnej. Obrazy grafiki 2D są całkowicie płaskie czyli pozbawione jakichkolwiek warstw.

Natomiast grafika 2,5D to także grafika dwuwymiarowa, ale z użyciem warstw. Stosuje się ją w grach komputerowych, w których tło oraz bohaterowie znajdują się w różnych warstwach i poruszają się
niezależnie od siebie co daje w efekcie poczucie gry trójwymiarowej, chociaż są to w rzeczywistości obiekty
płaskie.

Grafika trójwymiarowa, czyli 3D to natomiast jedna z dziedzin grafiki komputerowej, która zajmuje się przede wszystkim wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Obiekty są umieszczone w przestrzeni trójwymiarowej, a celem programu komputerowego jest przede wszystkim przedstawienie trójwymiarowego świata na dwuwymiarowym obrazie. Ta trójwymiarowość może być reprezentowana na różne sposoby – za pomocą siatki wielokątów, voxeli czyli elementarnych sześcianów – trójwymiarowych pikseli, jak również poprzez opis matematyczny gdzie obiekty są określone równaniami.

www.tapetus.pl

www.tapetus.pl

Ze względu na cykl, sposób generacji obrazu wyróżnia się grafikę nieinterakcyjną, interakcyjną i czasu rzeczywistego. Grafika nieinterakcyjna polega na tym, że program wczytuje wcześniej przygotowane dane i na ich podstawie tworzy wynikowy obraz. Z kolei grafika interakcyjna powoduje, że program na bieżąco uaktualnia obraz w zależności od działań użytkownika, dzięki czemu użytkownik może od razu ocenić skutki. Trzecia z kolei grafika czasu rzeczywistego polega na tym, że program bardzo szybko, tzn. kilkadziesiąt razy na sekundę, generować obraz, aby wszelkie zmiany były natychmiast uwidocznione. Grafika czasu rzeczywistego ma szczególnie duże znaczenie w różnego rodzaju symulatorach, jest też powszechnie stosowana w grach komputerowych.

Napisano w Grafika komputerowa