Czym w ogóle jest grafika komputerowa i jakie są jej rodzaje? cz. I

Czym w ogóle jest grafika komputerowa i jakie są jej rodzaje? cz. I
wikipedia.org

Wiele mówi się i czyta w mediach o grafice komputerowej. Dla osób pracujących w tej branży są to kwestie oczywiste, jednak dla laika, osoby postronnej może już niekoniecznie. Dlatego dzisiaj trochę pojęć i definicji – czym jest grafika komputerowa i jakie są jej podstawowe rodzaje. Językiem prostym, dla „zwykłego” człowieka:)

wikipedia.org
wikipedia.org

Zgodnie z definicją ze słowników informatycznych, grafika komputerowa jest działem informatyki, który zajmuje się tworzeniem obrazów obiektów  – i tych rzeczywistych, i tych wymyślonych – za pomocą komputera. Dział ten powstał pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy pierwsi graficy dysponowali bardzo drogimi i skomplikowanymi w obsłudze maszynami, odnosząc jednak ogromne sukcesy, co przyciągało kolejnych zainteresowanych tą dziedziną informatyki. Boom nastąpił w latach osiemdziesiątych, kiedy miał miejsce bardzo dynamiczny rozwój elektroniki. Obecnie wiele dziedzin życia – i społecznego, kulturalnego, jak i polityki czy biznesu – nie mogłoby się obejść bez grafiki komputerowej. Jako ciekawostkę, można nadmienić, że pierwszym urządzeniem, które służyło do prezentacji grafiki komputerowej był grafoskop, inaczej projektoskop lub rzutnik pisma. 

Jak wynika z definicji słownikowej, głównym celem grafiki jest generowanie obrazów. Stąd jednym z głównych kryteriów klasyfikacji jest technika ich tworzenia, a kolejnym – charakter danych. Kolejne kryterium to cykl, sposób generacji obrazu . Ciąg dalszy nastąpi …